Coronavirus (COVID-19) en de taxi branche

Het coronavirus is deze dagen het gespreksonderwerp van de dag. De ontwikkelingen en maatregelen worden op de voet gevolgd. Zo ook door Den Taxi, met een Hollandse nuchterheid maar zeker niet ontkennend dat preventieve en maatregelen van ons allemaal gewenst is.

 

Den Taxi zal daarom de richtlijnen van het RIVM in de gaten houden en opvolgen. Momenteel is er geen verbod voor het gebruik van openbaar vervoer of taxi diensten. Toch moet iedereen hier met gezond verstand mee omgaan. Maak bijvoorbeeld geen gebruik van deze diensten als u verschijnselen vertoont die passen bij het ziektebeeld bij infectie van dit coronavirus. U blijft dan thuis. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Maak, als dit toegestaan is, gebruik van zittend ziekenvervoer.

 

Bij corona besmetting start de GGD een contactonderzoek

Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmet persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden dan een periode gemonitord. RIVM en de GGD vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden. Hier zie je hoe zo’n onderzoek verloopt:

Bij elke nieuwe coronabesmetting start de GGD een contactonderzoek om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Nu is het erg lastig om contacten te vinden wanneer besmetting heeft plaatsgevonden in openbare ruimte en/of vervoer. In de taxibranche is dit al gemakkelijker mits de passagiers bekend zijn.
Ik adviseer u de taxi te boeken via het online formulier boven het telefonisch oproepen van de taxi. Zo staan uw contactgegevens in ons systeem, ook in welke tijdspanne uw rit heeft plaatsgevonden.
Ons privacy policy blijft van kracht. Uw gegevens worden nooit zomaar gedeeld met derde.

 

Veilig en verantwoord taxi-en zorgvervoer

Den Taxi - GezondheidscheckIn het algemeen geldt: u reserveert, als dat mogelijk is, van tevoren de taxi. U krijgt een gezondheidscheck. De chauffeur vraagt of u klachten hebt die passen bij corona. Heeft u die, dan kunt u niet mee in de taxi. U kan deze gezondheidscheck ook zelf digitaal verwerken door de QR-code te scannen welke u doorverwijst naar het volgende formulier:
gezondheidscheck

Volg altijd de adviezen van het RIVM op:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt *
 • Heeft iemand in je huishouden koorts, dan moet je ook thuisblijven *
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

* Sommig vervoer blijft noodzakelijk, denk aan patiënten die voor de nierdialyse naar het ziekenhuis moeten of voor een oncologische behandeling. Hoe met dit vervoer omgegaan moet worden, is opgenomen in het door het RIVM opgenomen protocol ‘Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19

Dit moet je als passagier weten:

 • Wel mondkapje: u reist met meer passagiers in de taxi en u bent 13 jaar of ouder.
 • Geen mondkapje verplicht: u bent de enige passagier in de taxi.
 • Wanneer er 2 of meer passagiers in de taxi zitten kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden.
 • Houd afstand tot de chauffeur:
  • Stap zelf in en uit **
  • Ga achterin zitten
  • Doe zelf de veiligheidsgordel om **
  • Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot **
  • Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen

** Voor passagiers die hierbij hulp nodig hebben: zorg ervoor dat iemand uit de vaste contactenkring dit kan doen

Voor chauffeurs gelden de volgende aanvullende richtlijnen:

 • Houd afstand tot de passagier:
  • Laat de passagier zelf in- en uitstappen
  • Laat de passagier achterin zitten
  • Laat de passagier zelf de veiligheidsgordel omdoen
  • Laat de passagier zelf bagage in de kofferruimte plaatsen
 • Zorg voor een fysieke afscheiding tussen de chauffeursstoel en de passagiersstoelen (als in het voertuig de afstand van tenminste 1,5 meter tussen passagier en chauffeur niet mogelijk is).
 • Houd het voertuig schoon. Maak na elke klant de persoonlijke ruimte van de klant schoon (deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, pin apparatuur, hoofdsteunen, handgrepen, etc.)

 

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Dit kan u op de volgende website lezen:
De actuele situatie in Nederland (Coronadashboard)
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

De corona maatregelen zijn met ingang vanaf 1 juli versoepeld. Taxi’s mogen weer volledig bezet worden onder bepaalde voorwaarden. Let op, elke passagier is verplicht een mondneusmasker te dragen voordat u instapt, tenzij de (maximaal 3 personen) één huishouden vormen.

Den Taxi volgt de richtlijnen van het RIVM op. Daarnaast nemen we aanvullende maatregelen, zoals een fysieke afscheiding tussen chauffeur en passagier en een extra schoonmaakronde na iedere rit.

Doordat een fysieke afscheiding is geplaatst tussen de voorstoelen en achterbank, hoeft men achterin geen mondneusmasker te dragen als alle passagiers uit hetzelfde huishouden komen. De voorstoel aan de bijrijderszijde is ook weer in gebruik. Op deze plek is een mondneusmasker verplicht. Er is dan ook geen scherm geplaatst tussen de chauffeur en voorste passagier.

Dit is mogelijk. Geef het wel altijd even aan in de opmerkingen. Dan zorgen wij voor de juiste chauffeur en voorzorgsmaatregelen.

U boekt ritten voor de corona teststraat op de volgende pagina:
Teststraat Coronavirus

Tijdens de huidige pandemie groeten wij zonder aanraking om lichamelijk contact te vermijden. Wij schudden dus geen handen. De chauffeur bewaard afstand tot de passagier. De chauffeur:

 • laat de passagier zelf in- en uitstappen
 • laat de passagier zelf de veiligheidsgordel omdoen
 • laat de passagier zelf bagage in de kofferruimte plaatsen
 • maakt na elke klant de persoonlijke ruimte van de klant schoon (deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, pin apparatuur, hoofdsteunen, handgrepen, etc.)

Den Taxi zorgt voor een fysieke afscheiding tussen de chauffeursstoel en de passagiersstoelen. Er is in verband met de verkeersveiligheid geen scherm tussen de twee voorstoelen. Als een passagier voorin wilt plaatsnemen, dan zal hij/zij een mondneusmasker opzetten alvorens in te stappen. Ook de chauffeur zal dan een mondneusmasker dragen.

Ja dat kan onder voorwaarden.

Zittend vervoer kan nodig zijn voor personen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Bijvoorbeeld omdat zij naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling met chemotherapie of dialyse. Voor positief geteste personen zullen ritten naar overige bestemmingen niet worden geaccepteerd. Je wordt namelijk verzocht thuis te blijven. Als je wel met de taxi mag, dan zal je je conditie bij bestelling mededelen. Wij zullen dan namelijk extra protocollen opvolgen zodat de rit veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden.

Soms heeft iemand wel klachten van hoesten of verkoudheid, maar is er geen besmetting met coronavirus vastgesteld door een test. Personen met deze klachten worden alleen vervoerd als de behandelaar beslist dat dit nodig is. Je moet wel een mondneusmasker dragen. De behandelaar beslist of personen met deze klachten vervoerd mogen worden of dat er eerst een test voor COVID-19 nodig is.

Hoeveel personen mogen vervoerd worden?

De chauffeur vervoert maximaal één passagier.

Het volledige PDF document is hieronder inzichtelijk en wordt door ons nageleefd:
Download ‘Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19‘.

Voor passagiers gelden vanaf 1 juli de volgende aanvullende richtlijnen bij Den Taxi:

 • Het is verstandig om van tevoren uw taxi te reserveren, als dat mogelijk is.
 • Voorin is een mondneusmasker verplicht (voordat u instapt), achterin alleen als niet iedereen uit hetzelfde huisgezin komt.
 • Stap zelf in en uit.
 • Ga, als u alleen bent, rechts achterin zitten.
 • Doe zelf de veiligheidsgordel om.
 • Plaats bagage, indien mogelijk, zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot.
 • Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.

Update 1 januari 2022
Er zijn vier protocollen voor de taxi sector:

De afspraken voor veilig vervoer in corona tijd zijn opgesteld door branchevereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en de vakbonden FNV en CNV. Zij werden hierin geadviseerd door het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vervoerders en reizigers.

Veel chauffeurs hebben een afscheiding tussen de voor- en achterbank van de taxi. Dit is toegestaan door de overheid. Een afscheiding is níét verplicht. Ook goed om te weten: een afscheiding tussen de chauffeur en de bijrijder is níét toegestaan door de overheid.

Den Taxi is voorzien van een afscheiding tussen de voor- en achterbank.

De gemiddelde wachttijd is 10 tot 20 minuten als u de taxi zo snel mogelijk voor de deur wilt hebben. Bij abnormale weersomstandigheden, in de nachtelijke uren, bij algemene drukte en tijdens de spits kan het iets langer duren.

Tijdens de corona pandemie kan het gemiddelde oplopen tot 30 minuten. Als een rit is afgerond zal de chauffeur het voertuig reinigen.

 

Summary
Article Name
Coronavirus (COVID-19) en de taxi branche
Description
Wij groeten zonder aanraking om lichamelijk contact te vermijden, wij schudden dus geen handen. Reizigers wordt gevraagd om: regelmatig de handen te wassen; in de binnenkant van uw elleboog te hoesten en te niezen; papieren zakdoekjes te gebruiken; plaats te nemen op de achterbank als dat mogelijk is. De chauffeur desinfecteert handen, pinapparaat, portieren en autogordel tussen elke taxirit.
Author
Publisher Name
Den Taxi
Publisher Logo